top of page

MARITIM GRUPPE

Foreningen har som intensjon og være med å synliggjøre Svelviks maritime historie. Runar Høyer Olsen ledee arbeidet med maritim gruppe.

Fra v. Tor Arne Berg, Pål Prøis, Arild Ellefsen, Jon Kristian Ebbestad, Øyvind Halvorsen, Runar Høyer Olsen, Lisbeth Friberg, Per Larsen og Per Høylie.

Ønsker du å komme i kontakt med Maritim Gruppe, henvend deg til Runar på telefon:90983200.

 

På 1800-tallet var det flere skipsbyggerier i Svelvik og stedet var vinterhavn for Drammensskutene. Det er utallige historier om de som reiste ut:

Barken Albatross.

Albatross ble bygget i 1869 av byggmester Anders Helgesen i Svelvik. I november samme år seilte Albatross fra Drammen til Liverpool med trelast. Fører var H. Vanelius. Fra England gikk ferden videre til Australia, Kina og USA. I april 1874 kom Albatross for første gang på over fire år seilende opp Svelvikstrømmen. I tiden etter seilte den til europeiske havner, nå med Cornelius Helgesen, sønn av Anders Helgesen som fører. I 1881 ble Albatross solgt til et Hollandsk selskap og i 1882 ble siste seilas foretatt da en storm i Biscaya senket barken.

Foreningen Den Gode Hensigt har lånt navn av skuta Den Gode Hensigt som ble bygd i Svelvik. Dette skutemaleriet henger til daglig på Svelvik Museum, men lånes ut til foreningen hvert år under sommermusikalen da det pryder kontorveggen i huset til overtollbetjent Mathiesen.

bottom of page