top of page

Foreningen Den Gode Hensigt

Formålet til foreningen som ble startet i 2010 er å bidra til et levende Svelvik gjennom historiske, tradisjonelle og nyskapende arrangementer. Dernest å skape gode møteplasser inspirert av dugnadsånd, felleskap og entusiasme for den flotte byen vår.

Årlig arrangerer foreningen sommermusikalen i uke 35 og julemarked i forbindelse med julegrantenninga i sentrum. I tillegg arbeider maritim gruppe med diverse prosjekter, samt at DGH er en av fire foreningen som leier SBVbygget/Kinogården av Svelvik kommune. Å holde liv i SBV som foreningsbygg er blitt en viktig sak for DGH.

Den Gode Hensigt er bygget opp av positive og aktive medlemmer. Aktivitetene er basert på en stor mengde dugnadstimer. Vi har både passive og aktive medlemmer.

Ønsker du å bli medlem, så er årsavgiften kr. 200.- per person.

Familieavgiften er kr. 300.-

Bedrifsmedlemskap koster kr 500,- 

 

Medlemsavgiften innbetales til:  Den Gode Hensigt v/Anne Holst, kontonr: 2220.27.44048  Husk å merk innbetalingen tydelig med ditt navn.

Eller du kan VIPPSE på 26356

Foreningens styre:

Leder: Ivar G Pettersen

Kasserer: Anne H Holst

Styremedlemmer: Turid Wikdahl,

Øivind Halvorsen, Trond Besseberg

Christin Grilstad Prøis

Varamedlemmer: Kristina Vejlgaard

og Unni Veje Vestgarden

bottom of page