top of page

Lille Svelvik og den store krigen

20.-22.5 og 27.-29.5 2022 ble vandreteateret "Lille Svelvik og den store krigen" vist, til sammen 10 vandringer med 50-60 publikummere på hver vandring, der ruta gikk fra den gamle papirfabrikken, innom Adax, og endte på kinoen. Publikum ble kjent med skjebner fra krigens dager, og det ble belyst historier fra begge sider, både om de som ble helter og de som trådde feil.  Økonomiske støttespillere var Fritt Ord, Gjensidigestiftelsen, Drammen kommune, Tekstforfatterfondet og Svelvik Historielag. Tekst og musikk: Christin Grilstad Prøis. Regi: Peter Kolbjørnsen. Teknikk: Pål Prøis og Jonas Mai Johannesen. Vi takker alle involverte, og en spesiell takk til Elverum og Adax for lån av lokaler.

281373051_2068097560050855_6934520918564442232_n.jpg
281785627_2065038543690090_9186423292836368123_n.jpg

175 år på 175 minutter

I august 1845 fikk Svelvik handelsrettigheter og bystatus, og dette skulle til gangs feires sommeren 2020. Nå vet vi jo alle hvordan året 2020 ble, men til alt hell greide vi i en lomme av lite smitte, å arrangere historiske byvandringer. Hele 13 vandringer ble gjennomført i september, i samarbeid med dansegruppa CoolFunk, Tømmerås skolekor, Svelvik Historielag, 175 års komiteen og Drammen kommune.

Ruta gikk fra Elias Kremmers plass til Adax, og i løpet av 175 minutter fikk publikum de lange linjene i Svelvik Bys historie via fortelling, spillscener, video, dans og sang. Mer enn 60 aktører deltok. Tre av vandringene ble vist for elever fra Tangen og Tømmerås skole. Vi takker alle involverte, og en spesiell takk til BMC, Kirken og Adax for lån av lokaler.

175 år plakat.jpg
IMG_9615.JPG
untitled-58.jpg
IMG_9608.jpg
IMG_9627.JPG
untitled-70.jpg
untitled-48.jpg
untitled-53.jpg

3 SCENER 2019

I snøføyka i kaldeste januar ble vandreteateret "3 scener" oppført. Med start på Batteriøya og med siste stopp Svelvik kino, ble publikum tatt med på en reise gjennom Svelviks mangfoldige 1900-talls historie, der de største scenene var viet 2.verdenskrig, da nordlendingene kom og da elektrisiteten og den industrielle revolusjon inntok Svelvik. Arrangementet var i samarbeid med Svelvik kommune, og inngikk i den kulturelle skolesekken.

3-scener-plakat-A3-korr2.jpg
50675855_1080687718791849_89190710097729
50422565_1087822658078355_25537081746160
50472089_1079743185552969_26318534982489

Tilbakeblikk foreningen

Siden oppstarten i 2010 har foreningen Den Gode Hensigt arbeidet med store og små arrangementer og tiltak til glede og nytte for Svelvik. Sommermusikalen og julemarkedet er blitt årlige arrangementer.

 

DGH samarbeider med stedets øvrige foreninger, blant annet: Svelvik Museumsforening, Svelvik Mannskor, og Svelvik-Dramaten, om leie av SBV/Kinogården med mål å bevare huset som foreningsbygg. Leietagerne har arrangert to Sprø Spleis revyen til inntekt for SBVbygget der foreningene, i tillegg til leie, har forpliktet seg til å holde huset vedlike.

 

De første to årene ble det arrangert byvandringer.

Under Svelvikdagene har DGH samarbeidet med Svelvik Musikkorps om Mini-Idol og SMK stiller trofast opp som musikanter i kafeen under forestillingene til sommermusikalen.

Da kong Harald gjestet Svelvik i 2015 stilte DGH med underholdning. 

 

Maritim gruppe har holdt flere temakvelder om Svelviks skutehistorie, samt utformet historiske boards om stedets skipsbyggerier. Maritim gruppe har også levert flere flotte bidrag til kommunens historiske årbøker.

 

I 2011 bygde foreningen, ved hjelp av gode sponsorer og en fantastisk dugnadsgjeng, kirkeparkamfiet, som senere ble gitt til Svelvik kommune. 

Takket være gode hjelpere og en enorm dugnadsånd kan vi se tilbake på mange flotte arrangementer og tiltak. Vi håper det vil bli mange flere i fremtiden.

BYVANDRING 2011-2012

Beate og Stein Winther var primus motor for DGH's byvandringer sommeren 2011 og 2012. Beate Winther utarbeidet manus og Stein Winther ledet byvandringen som tok folk med på en reise gjennom Svelviks historie med tablåer og diverse innslag underveis.

SBV- KInogården

I 2013 gikk fire foreninger, derav DGH, sammen om å leie SBVbygget av Svelvik Kommune. SBV er viktig for DGH. Her har vi kontor, kostyme- og rekvisittlager, her holder vi møter, har systue, øvingslokale, matservering under musikalukene m.m.

Å leie bygget innebærer også vedlikehold og brannforskriftutbedringer. Det er lagt ned et utall av dugnadstimer i bygget etter overtagelsen. Annet hvert år arrangerer leietagerne lokalrevyen "Sprø Spleis" der inntektene i sin helhet går til husleia. Det arrangeres vår- og høstdugnader og det er opprettet et eget husstyre der DGH har to respresentanter.

SBV/Kinogården er i bruk av mange, men har plass til flere. Trenger din forening en samlingsplass, ta kontakt med leder av husstyret: Christin G P på mail gr-pr@online.no

Opprustning av "Klinekroken"

KIRKEPARKAMFIET

Med midler fra DnB Nor stiftelsen, samt en enorm velvilje fra sponsorer og lokale entreprenører, ble amfiet bygget på kort tid i mai 2011 og på Sangens- og musikkensdag i begynnelsen av juni 2011 ble amfiet høytidelig overrakt Svelvik kommune.

RUNIS BILDER

I oppstartåret 2010 var det fokus på å skaffe til veie oppstartskapital. Takket være den overveldende gaven fra Runi Langum; 200 håndkolorerte litografier, gikk dette over all forentning. 

FRA SPEL TIL MUSIKAL

Sommermusikalen begynte som et historisk spel, men ettersom musikken fikk større plass valgte man i 2014 å endre navn fra spel til musikal. Hvert år skrives manus om, og ny musikk komponeres. Dette, sammen med våre nye årlige profesjonelle utenfra, sikrer at hver år får sitt særpreg.
 

Vi har et flott samarbeid med Svelvik Hørselslag og NAV Vestfold som stiller med døvetolker som tekster forestillingene, i tillegg monteres det teleslynge i amfiet. 

Vi har et takknemlig publikum som kommer tilbake år etter år, og en fantastisk dugnadsgjeng som årlig legger ned omlag 10.000 timer for å stable årets forestilling på bena. Under innøvings- og forestillingsperioden serveres det daglig varmmat til alle innvolverte. Det legges stor vekt på trivsel i de to ukene "alt skjer". 

bottom of page